Sklar Levy Gallery is honored to invite you to

Photography, in Fact

צילום, למעשה

 

תערוכה קבוצתית חדשה בגלריה סקלר לוי


 

משתתפים:
טל אזולאי, מתי אלמליח, מיכל בראור, עדי ברנדה, שירלי וגנר, מארק ישאייב, רמי מימון, הדס סט, ברק רובין, עירית תמרי

אוצר: יאיר ברק

פתיחה: 23/2/2019 20:00

התערוכה ׳צילום, למעשה׳ מבקשת לבחון תופעה עכשווית ובולטת בשדה האמנות ובאה לידי ביטוי בכמיהה של אמני צילום אל הפיסולי והחומרי. בשני העשורים האחרונים איבד הצילום את איכויותיו החומריות (עם המעבר לצילום הדיגיטלי) והפך יותר ויותר לדימוי שטוח, חסר נפח וטקטיליות. בשנים האחרונות אמנים רבים שעבודתם עוסקת בצילום או לכל הפחות עוסקת בדימויים צילומיים – נוטים לאמץ גישות פיסוליות ולהפיח חיים וחומר במדיום הדומם והשטוח. נראה כי הצילום בעשור האחרון מרחיב את גבולותיו ובוחן אפשרות להמרת הדימוי באובייקט, להנכחה חומרית ולטרנספורמציה במעמדו של הדימוי בחלל התצוגה. התערוכה מציגה עבודות של אמנים/יות שעבודותיהם/ן פונות לאחת משתי גישות: צילום ישיר המתחקה אחר מופעים פיסוליים (מארק ישאייב, שירלי וגנר) או לחלופין דימויי מצלמה המומרים באופנים שונים לכדי אובייקט פיסולי. קולאז׳ תלת ממדי (עירית תמרי), הצבה צילומית (הדס סט) או תמורות חומריות (רמי מימון, ברק רובין) בהמשך לחשיבה המכוננת את הצילום כהצבה פיסולית, התערוכה עצמה אצורה כך שהצבתה בחלל הגלריה, אף היא, תכונן מערך פיסולי שיאפשר לצופה לחוות את התחביר האמנותי לא רק כאוסף אלא גם כמכלול.