Opening

פתח

רשימת משתתפים:
ליאור גריידי, זאק חכמון, הדר סייפן, נטע ליבר שפר, זהר קוואהרדה, גלעד קידר, ברק רובין, אייל ששון


אוצרת:
שירלי וגנר

גלריה סקלר לוי שמחה לבשר על פתיחת החלל החדש שלה עם התערוכה הראשונה ״פתח״, באוצרותה של שירלי וגנר. התערוכה שוזרת יחדיו עבודות בציור, צילום, מיצב, פיסול ווידיאו של שמונה אמנים. המושג פתח נפרש בתערוכה בראש ובראשונה כדימוי וויזואלי-קונקרטי, מקום המזמין הצופה להציץ דרכו, לשהות בו, ודרכו לעבור למישורים שמעברו. דרך האסוציאציות החומריות והמושגיות הטמונות בכל עבודה, הצופה מוזמן להציץ לעולמם הפרטי והייחודי של כל אחד מהמשתתפים ולהקשרים הנוצרים ביניהם בחלל. כל אמן ואמנית בתערוכה כמו מציגים שכבה בגאולוגיה של דיון הנבנה בפתח שבין המרחב הפוליטי-חברתי והמרחב האינטימי של הגוף.


במבט ראשון, דימוי הפתח מהדהד בין קירות הגלריה כמעין צורה כהה הצפה ונפערת לנגד עינינו, כעיגול או כריבוע מרוקנים החוזרים ונשנים בעבודות. מבט נוסף מגלה שמתוך העבודות מבצבצים דימויים של נקבים המזכירים חרכי אור, פתחי גוף, סדקי הצצה ומבט-על של השגחה ומעקב: דמויים של נקבי-אור ועדשת המצלמה בעבודה של זהר קוואהרדה; פתחי הנשימה בעבודות הבלוקים הממוגנים של הדר סייפן; פתחי גוף וחיתוך הקול העובר דרך המיתרים בעבודות של גלעד קידר; חרך העיין בעבודה של אייל ששון; הצצה מתחת לבד פליסה דמוי חצאית במיצב של ליאור גריידי; הליכה מעגלית הכלואה בין שני מעברי גבול בעבודה של צח חכמון; וורטקס סוחף של מעגל רוקדים בציורי ההורה של נטע ליבר שפר ופתח לממצאים ארכיאולוגיים מדומים בעבודתו של ברק רובין - כל אלו כמו מזמינים את הצופה להלך בין העבודות כהלך התר אחר רצף נרטיבים אפשרי המחבר בין חוויית המרחב הפרטי, האינטימי והגופני של הגוף הנפתח ונסגר, עם חוויית המרחב ההסטורי, הממסדי והחברתי המכיל אותו, ולבחון את האופן בו שני המרחבים משתקפים זה בפתחו של זה.